O společnosti

ALL DIACOM s.r.o. je dceřinou společností firmy « DIACOM » a zastupuje jejich zájmy ve státech EU.

Vznik společnosti « DIACOM » - to je řada událostí, jejichž popis by byl poněkud únavný a nudný, proto pouze řekneme, že společnost byla oficiálně založena v roce 2005 za podpory velmi talentovaných odborníků, lékařů, fyziků, inženýrů, programátorů, designérů, psychologů a dalších.

Hlavní úkol společnosti zní: vytvoření systémů pro hloubkovou diagnostiku stavu lidského organizmu. Proto v průběhu dvou let odborníci společnosti prozkoumali různé druhy diagnostik, metod analýzy a vyhodnocení stavu organizmu. Jako jeden z nejrozšířenějších způsobu analýzy a vyhodnocení stavu organizmu člověka mezi soukromými lékáři byla stanovena metoda nelineární analýzy neboli NLS-diagnostika. Tuto metodu přinesl do společnosti « DIACOM » jeden z jejích bývalých autorů, který si přeje zůstat v anonymitě, proto z etických důvodů nebudeme jeho jméno zveřejňovat. Byla provedena korekce a zdokonalení metody a práce na dalším vylepšování neustále pokračují. Kromě systému nelineární analýzy společnost « DIACOM » rozvíjí i další směry diagnostických a terapeutických technologií - obrovský význam má výzkum zcela nových metod a technologií. Proto pečlivě sledujeme vývoj a novinky na trhu nových technologií detekce a analýzy a výrobu modernějších snímačů, ktere jsou okamžitě implementovány do výroby přístrojů « DIACOM ». Tímto společnost « DIACOM » může garantovat svým zákazníkům nejkvalitnější přístroje a metody, které umožňují získávat vynikající výsledky.

Doufáme, že spolupráce s námi a našimi technologiemi Vás uspokojí četnými úspěchy a vítězstvími nad lidskými nemocemi!

S hlubokou úctou, společnost «